works
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


recensioner/reviews,
övriga publikationer och texter/related publications and texts,
SKISS, NIO RAPPORTER, Konstfrämjandet 2011, red Anders Widoff och Malin Lobell.
Vad ser du, Region Skåne (Konsten på kvinnokliniken) 2009, text Isabell Dahlberg.
STADSDELSKONSTNÄR 2009, Malmö konsthall, texter av Åsa Maria Bengtsson, Angela Cesarec.
SYDNYTT 2, Malmö Konsthall 1992, förord Sune Nordgren, texter av Anders Rosdahl/Clemens Altgård.
80-tal nr 34-35 1990, bilder i tidskriften.
Dal Paese Fatato, La Casa di Masaccio, San Giovanni Valdarno 1989, texter av Björn Springfeldt och Staffan Schmidt.
Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4 1989, bilder i tidskriften.